תנאים והתניות לשימוש

על ידי גישה לאתר זה, אתם מסכימים להיקשר לתנאים ולהתניות לשימוש באתר, לכל החוקים והתקנות החלים, ומסכימים שאתם אחראים להתאמה לחוקים המקומיים החלים. אם אינכם מסכימים עם כל אחד מהתנאים האלו, אתם אסורים מלהשתמש או לגשת לאתר זה. החומרים באתר זה מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים.

הבהרה

החומרים באתר של TheCharCounter מסופקים "כפי שהם". TheCharCounter אינה מעניקה אחריות, מפורשת או משתמעת, וכן מביאה לביטול כל אחריות אחרת, כולל אבל לא רק אחריות או תנאים משתמעים של ראויות למטרה מסוימת, או חוסר הפרת זכויות יוצרים או זכויות אחרות.

כל הסימנים המסחריים, הלוגואים ושמות המותגים שהוזכרו באתר זה הם רכושם של בעליהם השונים. thecharcounter.com אינה קשורה או מכילה אישור מצד בעלי הסימנים המסחריים. השימוש בכל סימנים מסחריים, לוגואים או שמות מותג באתר זה הוא למטרות מידע בלבד ונחשב ל"שימוש הוגן" תחת החוקים החלים לזכויות יוצרים.

הגבלות

בשום מקרה לא תהיה TheCharCounter או הספקים שלה אחראים לנזקים (כולל, ללא הגבלה, נזקים על אובדן נתונים או רווחים, או בשל הפסקת עסקים) הנובעים מהשימוש או האי-יכולת להשתמש בחומרים באתר האינטרנט של TheCharCounter.

קישורים

TheCharCounter לא בדקה את כל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלה ואינה אחראית לתוכן של כל אתר מקושר. הכלול של כל קישור אינו מהווה אישור מצד TheCharCounter של האתר. השימוש בכל אתר אינטרנט מקושר הוא על אחריות המשתמש בלבד.

שינויים בתנאים לשימוש באתר

TheCharCounter יכולה לשנות את תנאי השימוש באתר שלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. בשימוש באתר זה אתם מסכימים להיקשר לגרסה הנוכחית של תנאים והתניות אלו לשימוש.

שפת השלטון

מדיניות הפרטיות הזו נכתבה במקור באנגלית. במקרה של סתירות או אי-התאמות בין הגרסה האנגלית ותרגומים לשפות אחרות, הגרסה האנגלית תעלה ותחשב כטקסט המכריע והמנהל. אנו ממליצים למשתמשים להתייחס לגרסה האנגלית של מסמך זה כדי לוודא הבנה מדויקת של הוראותיו.

צרו קשר

אם יש לכם שאלות או צורך בסיוע, אנא פנו אלינו צרו קשר.