0
Tecken
0
Ord
0
Stycken
0
Meningar
0
Tecken utan mellanslag
0
Unika ord
0
Lästid (min)
0
Taltid (min)

Mata in din text ovan för att se de vanligaste nyckelorden

Hur många tecken bör min text ha?

Sociala nätverk (Tecken)

 • Twitter-inlägg: 280
 • Facebook-inlägg: 250
 • Instagram-bildtext: 125
 • YouTube-beskrivning: 200-1,000

Uppsatser (Ord)

 • Gymnasium: 300-1,000
 • Universitetsansökan: 200-650
 • Grundutbildning: 1,500-5,000
 • Forskarskoleansökan: 500-1,000

Bloggar, arbete och litteratur (Ord)

 • LinkedIn-artikel: 1,900-2,000
 • Blogginlägg: 600-2,500
 • Ansökningsbrev: 200-400
 • CV:n: 400-800
 • Noveller: 1,000-7,500
 • Noveller: 20,000-50,000
 • Romaner: 50,000-150,000

Vad är teckenräkning?

Även om en del kan tro att teckenräkning enbart handlar om det totala antalet bokstäver i en text, så inkluderar det faktiskt det totala antalet av alla tecken, inklusive mellanslag. Detta är särskilt viktigt när en text eller ett dokument måste följa specifika teckengränser. Dessutom använder vissa översättare teckenräkning utan mellanslag för att bestämma priset för ett översättningsjobb.

Vad är skillnaden mellan ordantal och teckenantal?

Ordantal är antalet ord i en text, medan teckenantal är det totala antalet av alla tecken i den texten. Detta inkluderar inte bara bokstäver utan även mellanslag och specialtecken.

Hur kan du räkna tecken?

Du kan enkelt ta reda på antalet tecken i din text genom att öppna ditt dokument med programvara som Microsoft Word eller LibreOffice. Alternativt kan du använda ett onlineverktyg som vår teckenräknare för att omedelbart räkna antalet tecken i ett dokument.

Inkluderar teckenräkning mellanslag?

Ja, teckenräkning med mellanslag och teckenräkning utan mellanslag är två olika mått. Vårt verktyg erbjuder båda för din bekvämlighet.

Hur kan jag kontrollera min teckenräkning online?

Med vårt verktyg för teckenräkning kan du enkelt och fritt kontrollera din teckenräkning online.

Vad är teckenkalkylatorn?

Teckenräknaren är ett enkelt och gratis onlineverktyg utformat för att beräkna teckenräkning. Det är särskilt användbart för tjänster som Twitter och Reddit, där teckengränser tillämpas.

Hur använder du teckenkalkylatorn?

Skriv helt enkelt in eller klistra in din text i inmatningsfältet ovan. Vårt verktyg för teckenräkning kommer omedelbart att visa dig teckenräkningen, både med och utan mellanslag, samt ordantalet.